Gårdar, kartor

Kartor över Rämma

Har du egna kartor från Rämma som du vill dela med dig av?

Gamla kartor över Rämma. Klicka för större kartor!

Karta över Rämma 1869

Rämmakarta 1870-1885 storskiftet

Fnaggkitten samt

Norra täkten + Nybbygge Heden

Tomter på västra sidan sjön

Här kommer några modernare kartbilder över Rämma, från Torvald Farebo. Kan kanske användas vid vägbeskrivning till Rämma.

Ansvarig för sidan: Anders Barke © 2008, anders.barke@ramma.se. • All rights reserved •

Gamla gårdar i Rämma

Spajkby

Ståpon

Finnby"Finnby" efter systrarna Greta, Emma och Tilda. Greta var "gammtkulla", och bodde i "vykortsstugan" i Finnby. Emma var gift med Per Kettisen. De bodde i en stuga strax söder om "vykortsstuga". Tilda var gift med Alfred Andersson. De hade stuga rätt över vägen från Emmas och Pers stuga. Detta var usprunget till Kettis i Rämma. Berättat av Greta Lindgren 081031. 

Ullby

Kanstjit

Jannsby

Nissby

Kettis

Jäkobs

Auvby

Bönströms

Bouslby

Belas

Skourdby

Mitjol

Hjälms

Stummas

Sågby

Rämgård

Fnagg

Efter samtal med Greta Lindgren 2008-11-01. Nu behövs det bara att de placeras in rätt på någon karta också. Någon som kan?/AB