Vykort Rämma

Vykort från Rämma:

"Auvby" i Rämma någon gång i början av femtiotalet. Frimärket på baksidan är stämplat 1953.

"Finnby" efter systrarna Greta, Emma och Tilda. Greta var "gammtkulla", och bodde i denna stuga. Emma var gift med Per Kettisen. De bodde i en stuga strax söder om denna stuga. Tilda var gift med Alfred Andersson. De hade stuga rätt över vägen från Emmas och Pers stuga. Detta var usprunget till Kettis i Rämma. Berättat av Greta Lindgren 081031.

Det här vykortet visar ån  och Albåges från luckuhuset för länge sedan.

Vykort föreställande bad- och båtplatsen vid luckuhuset vid Rämmasjöns östra ände.

"Finnby" efter systrarna Greta, Emma och Tilda. Greta var "gammtkulla", och bodde i denna stuga. Emma var gift med Per Kettisen. De bodde i en stuga strax söder om denna stuga. Tilda var gift med Alfred Andersson. De hade stuga rätt över vägen från Emmas och Pers stuga. Detta var usprunget till Kettis i Rämma. Berättat av Greta Lindgren 081031.

Rämma sett från sjön. Finnby t v.

Tidigt vykort på Rämmasjön sedd från fäboden. Även på den tiden hade gärdesgården vissa brister, Foto: L A Persson (Tenn Lars)